Polityka działania

Podstawą naszej działalności jest:

 

BEZPIECZEŃSTWO:

 • systematyczne i rzetelne okresowe kontrole stanu technicznego budynku pozwalają zapobiegać większości awarii sprzętu;
 • wszystkie działania serwisowe i modernizacyjne przeprowadzane są zgodnie z aktualnymi wymogami prawa;
 • wizyty serwisowe zawsze w odpowiednim czasie i odnotowane w książce serwisowej obiektu.

 

WYGODA:

 • zdejmujemy z Państwa ciężar angażowania się w sprawy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu.
 • brak potrzeby zatrudniania przez Państwa własnych pracowników – odczuwalne oszczędności.
 • możemy przejąć dotychczasowy personel techniczny, jeśli go Państwo posiadają.
 • całodobowe przyjmowanie zgłoszeń zapewnia natychmiastową reakcję w przypadku usterek czy awarii.
 • zarządzaniem trwającymi gwarancjami, które pozwalającymi korzystać ze zobowiązań dostawców lub instalatorów sprzętu.
 • zarządzanie obowiązkowymi umowami dotyczącymi specjalistycznego sprzętu, np. instalacji p.poż., wind, itp.

 

EKONOMIA:

 • właściwe i terminowe serwisowanie jest gwarancją "przedłużenia żywotności" i bezawaryjnego funkcjonowania budynku i jego wyposażenia.
 • brak własnych etatów – duże oszczędności kadrowe i płacowe (brak problemów  z personelem)
 • proponujemy modernizacje i ulepszenia mające na celu obniżenie kosztów ponoszonych na utrzymanie budynku, a także kosztów energii elektrycznej, wody, ciepła itp.

Skontaktuj się ze specjalistą

Monika Gawur manager d.s. sprzedaży
tel.
+48 500 379 635
Dariusz Niewęgłowski Kierownik Techniczny
tel.
+48 507 102 846
e-mail:

dariusz.nieweglowski@bsmclass.pl

Formularz kontaktowy