Pierwszy etap

Jeśli oferta Państwa zainteresuje, wówczas Sporządzimy diagnostykę techniczną pozwalającą na dokładne zapoznanie się z wyposażeniem i funkcjonowaniem Państwa obiektu.

Diagnostyka ta zawierać będzie:
 

  • kompletny stan istniejącego wyposażenia i instalacji konieczne modernizacje
  • stan usterek poklasyfikowanych według stopni ważności
  • oszacowanie usterki do pilnego usunięcia
  • propozycja organizacji
  • podstawowe instrukcje dla Państwa pracowników odnośnie czynności, które należy wykonać w razie awarii.

 

Propozycja organizacji będzie skonsultowana i sfinalizowana z osobą odpowiedzialną z Państwa strony i może być zaktualizowana według Państwa potrzeb. Harmonogram zostanie ustalony za obopólną zgodą.

Skontaktuj się ze specjalistą

Monika Gawur manager d.s. sprzedaży
tel.
+48 500 379 635
Dariusz Niewęgłowski Kierownik Techniczny
tel.
+48 507 102 846
e-mail:

dariusz.nieweglowski@bsmclass.pl

Formularz kontaktowy