Organizacja

Nasze ekipy mobilne składające się  profesjonalnego personelu, wyposażone w sprzęt umożliwiający natychmiastowe naprawy, wykonują czynności:

  • kontrole serwisu okresowego (zapobiegawczego),
  • prace konserwatorskie i naprawcze według ustalonych harmonogramów
  • interwencja na każde wezwanie w związku z awarią, usterką lub wezwaniem pilnym.

 

Państwa personel konserwatorów może zostać przejęty przez nas według Państwa uznania i posiadanych kwalifikacji. Personel stały może reagować natychmiast w przypadku awarii albo poprzez naprawy we własnym zakresie, albo zabezpieczenie poważniejszej awarii i wezwanie ekipy mobilnej w celu zaplanowania ostatecznej naprawy w jak najszybszym czasie. System całodobowy pozwoli na zabezpieczenie ewentualnej awarii. Stały personel - warianty:

 

  • zatrudnienie nowych pracowników w ramach ekipy stałej
  • przejęcie Państwa pracowników według ustaleń

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Państwem będzie Szef Serwisu  odpowiedzialny za obsługę obiektów w danym regionie. Oprócz tego przewidziane są stałe wizyty Szefów Serwisu na każdym obsługiwanym obiekcie niezależnie od tego czy wystąpiły usterki. Personel jest wyposażony w telefony komórkowe - lista numerów zostanie Państwu przekazana. Samochody oraz sprzęt i narzędzia. Zapewniamy w naszym zakresie.

Skontaktuj się ze specjalistą

Monika Gawur manager d.s. sprzedaży
tel.
+48 500 379 635
Dariusz Niewęgłowski Kierownik Techniczny
tel.
+48 507 102 846
e-mail:

dariusz.nieweglowski@bsmclass.pl

Formularz kontaktowy