Kalkulacja i wycena

Serwis zapobiegawczy pełny: miesięczna  kwota ryczałtowa może zostać przedstawiona po oględzinach Państwa obiektu i zapoznaniu się z urządzeniami. Sporządzony stan techniczny obiektu pozwoli na ustalenie ostatecznej kwoty za usługę.
Usługa serwisowa naprawcza jest szacowana na podstawie wcześniej ustalonej ceny za roboczogodzinę i faktur dostawców części zamiennych, do których dodaje się współczynnik kosztowy dla BSM, który określamy wspólnie z Klientem.

Odnośnie prac modernizacyjnych/remontowych, opracowujemy rozwiązania techniczne najbardziej dostosowane do sytuacji i przedstawiamy je do akceptacji, następnie prowadzi konsultacje z wykonawcami, w najkorzystniejszy dla Państwa sposób negocjuje ceny i sporządza kosztorys prac, który przedstawiany jest do Państwa akceptacji przed przystąpieniem do ich realizacji.

Skontaktuj się ze specjalistą

Monika Gawur manager d.s. sprzedaży
tel.
+48 500 379 635
Dariusz Niewęgłowski Kierownik Techniczny
tel.
+48 507 102 846
e-mail:

dariusz.nieweglowski@bsmclass.pl

Formularz kontaktowy