Formy współpracy

SERWIS ZAPOBIEGAWCZY PEŁNY - w ramach tej usługi proponujemy techniczny nadzór obiektu oraz wszystkich instalacji, wykonywany przez naszych techników obecnych na miejscu bądź przez ekipy w czasie wizyt technicznych, w celu wykonania działań uprzedzających awarię, z uwzględnieniem trwających gwarancjach. Serwis ten jest objęty stawką ryczałtową za obsługiwany obiekt w ramach której wykonujemy przeglądy okresowe: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne które mają ustalone zakresy kontrolne budynku.

W ramach serwisu zapobiegawczego zyskują Państwo:

  • niższe stawki za prace interwencyjne.
  • pełną kontrolę na wydatkami związanymi z modernizacją obiektu (serwis pozwala zaplanować budżet remontowy)
  • taki tryb serwisu pozwala uniknąć większości awarii, a co za tym idzie pozwala na daleko idące oszczędności zarówno finansowe jak i związane ze  minimalizowaniem ryzyka awarii (zalanie, spięcia instalacji, itp.).
  • w przypadku stałego serwisu z personelem na obiekcie czas interwencji zmniejszony do absolutnego minimum

 

USŁUGA SERWISOWA NAPRAWCZA– zapewniamy usunięcie zgłoszonej awarii / naprawę uszkodzonego sprzętu na podstawie Cennika i ustalonych czasów reakcji. W nagłych wypadkach nasi pracownicy zabezpieczają Państwa sprzęt i
proponują rozwiązania naprawcze. 

Skontaktuj się ze specjalistą

Monika Gawur manager d.s. sprzedaży
tel.
+48 500 379 635
Dariusz Niewęgłowski Kierownik Techniczny
tel.
+48 507 102 846
e-mail:

dariusz.nieweglowski@bsmclass.pl

Formularz kontaktowy